ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
160,700 تومان
1 سال
160,700 تومان
1 سال
160,700 تومان
1 سال
.net
185,700 تومان
1 سال
185,700 تومان
1 سال
185,700 تومان
1 سال
.org
195,700 تومان
1 سال
195,700 تومان
1 سال
195,700 تومان
1 سال
.ir
7,200 تومان
1 سال
7,200 تومان
1 سال
7,200 تومان
1 سال
.co
530,000 تومان
1 سال
530,000 تومان
1 سال
530,000 تومان
1 سال
.online
235,000 تومان
1 سال
235,000 تومان
1 سال
235,000 تومان
1 سال
.taxi
235,000 تومان
1 سال
235,000 تومان
1 سال
235,000 تومان
1 سال
.biz
225,000 تومان
1 سال
225,000 تومان
1 سال
225,000 تومان
1 سال
.co.uk
55,000 تومان
1 سال
55,000 تومان
1 سال
55,000 تومان
1 سال
.asia
110,000 تومان
1 سال
110,000 تومان
1 سال
110,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج‌های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه‌های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains